OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

INFORMATIKA

V tejto časti stránky nájdete tie práce žiakov, ktoré vytvorili na hodinách informatiky.

šk. rok: 2009/2010
*********************************************************************
 
Prezentácie žiačok 6. ročníka - 2 . kategória (vzduch)
Detskej odbornej činnosti (DOČ)
 
Veronika Danková - vzduch (jeho znečisťovanie)
Dominika Sokolová - vzduch (jeho zloženie)
Anna Gočíková - vzduch (boj o čistý vzduch)
 

 

Prezentácie žiačok 7. ročníka - 2 . kategória (vzduch)

Detskej odbornej činnosti (DOČ)
 
 
Iveta Vaľková - vzduch
Jana Zubková - vzduch (jeho vlastnosti)
 
 
Prezentácia žiačky 8. ročníka - 3 . kategória (ZEM)
Detskej odbornej činnosti (DOČ)
 
Anna Kidalová - Zem
 
 
 
********************************************************************************************************************************
 
 
šk. rok: 2008/2009
*********************************************
 
Prezentácie žiačok 6. ročníka - 2 . kategória (PRÍRODNÉ KATASTROFY)
Detskej odbornej činnosti (DOČ)
 
 
 Starigazdová Petra - TSUNAMI
 
 
 
 
********************************************************************************************************
 
 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk